Objectbewaking

Een inbraak, brand of ongeval leidt vaak niet alleen tot directe schade, maar vaak  ook tot een (ernstige) onderbreking van het bedrijfsproces.
 
Bij de beveiliging van een object handelen de beveiligingsbeambten van NIMO security niet alleen uit het oogpunt van voorkoming van criminaliteit maar ook als bewakers van de continuïteit van het arbeidsproces.
 
In overleg met de opdrachtgever stellen we een beveiligingsplan op zodat mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet om u met een optimale zorg te omgeven. Deze zorg bestaat onder andere uit "vaste" beveiligingsbeambten. Dit heeft ondermeer als voordeel dat de beambten vertrouwd zijn met uw bedrijfsprocessen en bedrijfsreglement en geheel conform uw wensen handelen.
 

Taken die door de objectbeveiliger verricht kunnen worden:

  • Voorkomen van en optreden tegen externe en interne criminaliteit
  • Handhaven van openbare orde en rust
  • Loge-  en receptiediensten
  • Registratie bezoekers en bediening van alarmsystemen, observatiesystemen en toegangshekken
  • Visitaties
Wilt  u een krachtig signaal afgeven naar de buitenwacht dan is een hondengeleider van NIMO security een meer dan probaat middel.
 
NIMO
Justitie
keurmerk