Mobiele surveillance

U heeft  maatregelen getroffen om uw onderneming of woonhuis te beschermen tegen ongewenst bezoek, brand, of misschien nog erger.
Dit heeft u gedaan middels het aanschaffen van een flink hekwerk, een alarminstallatie te installeren en door afspraken te maken met uw werknemers.
 
Maar is dit allemaal wel afdoende?
 

Sluiten uw medewerkers ook werkelijk alle ramen en (brand)deuren?
Schakelen zij de alarminstallatie correct in?
In geval van een alarm, wie moet deze melding ontvangen en wie heeft toegang tot het object?
Welke maatregelen moeten er getroffen worden?

Zoals u ziet, vele vragen waarvoor een doeltreffende oplossing bestaat:
 

De mobiele surveillanten van NIMO-security. 

De professionele beveiligers dragen zorg voor het uitvoeren van:

 • Preventieve controlerondes
  Deze controles vinden plaats op vaste en variabele tijdstippen. Vaste tijden kunnen bijvoorbeeld de sluit- en openingstijden zijn, de variabele tijden kunnen in de nachtelijke uren worden ingevuld. De controle wordt uitgevoerd op uw bedrijventerrein, waarbij speciaal gelet wordt op openstaande ramen en poorten, de staat van het hekwerk en de aanwezigheid van verdachte voertuigen of personen.
 • Openingsronde
  Hierdoor begint uw arbeidsproces elke werkdag zonder onnodige vertraging. De alarminstallatie wordt uitgeschakeld, verlichting aangedaan en apparatuur ingeschakeld. Het begeleiden van uw personeel bij openings- en  sluitrondes verhoogt hun gevoel van veiligheid. 
 • Brand- en sluitronde
  De mobiele surveillancedienst van NIMO security zorgt dat uw onderneming na een werkdag weer veilig wordt gesloten. Zij dragen zorg dat alle medewerkers het pand hebben verlaten, alles is afgesloten, apparatuur wordt uitgeschakeld en zorgen voor brandpreventie. Ter afsluiting wordt de alarminstallatie ingeschakeld. 
 • Alarmopvolging- en keyholding
  In geval van een alarmmelding is onze surveillancewagen zo snel mogelijk ter plaatse. Is er sprake van een loos alarm, dan zal onze surveillant, na het opsporen en opheffen van de oorzaak en het maken van een rapportage, zijn ronde voortzetten. Mocht er toch schade zijn ontstaan of iemand in uw pand zijn binnengedrongen dan neemt onze surveillant de juiste maatregelenzodat eventuele vervolgschade kan worden voorkomen. Indien nodig worden de juiste hulpdiensten ingeschakeld. Onze surveillant blijft aanwezig tot de eventuele schade is hersteld of de hulpdiensten zijn gearriveerd.

Alle surveillancewagens zijn uitgerust met moderne communicatie- middelen, GPS en navigatie, blusmiddelen en EHBO koffer.

Is uw onderneming risicogevoelig of wilt u een krachtig signaal afgeven naar de buitenwacht, dan kan de mobiele surveillancedienst aangevuld worden met een gecertificeerde bewakingshond.
 
NIMO
Justitie
keurmerk