Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving en/of informatie in andere vorm berusten bij Nimo Security. Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Nimo Security worden verveelvoudigd en/of openbaar worden  gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Het kopiëren van (gedeelten van) deze website is niet toegestaan.
 

Disclaimer

Deze website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.
 

Privacy

Persoonlijke gegevens die via deze website aan NIMO security B.V. worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van NIMO security B.V. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.
NIMO
Justitie
keurmerk