Voorkom problemen door pre-employment screening

Het onderzoeken van de integriteit van een sollicitant is niet alleen moeilijk, maar kost tijd en geld en laat men daarom achterwege. Als nieuwe werkgever geeft het vaak een dubbel gevoel. Maar u hebt ongetwijfeld ook wel eens de situatie meegemaakt, waarin u tegen uzelf zegt : “als ik dat vooraf geweten had” dan….

Screening vooraf is van belang

Uit onderzoek blijkt dat in een flink aantal gevallen sollicitanten onwaarheden vermelden in hun Curriculum Vitae. Daarom is het beter om een pre-employment screening uit te voeren. Wij hebben een jarenlange ervaring in screenen en onderzoeken. Door het onderzoek aan ons over te laten, huurt u expertise in en zet u de relatie met uw toekomstige medewerker niet onder druk.

Wij vragen voor de screening altijd vooraf schriftelijke toestemming aan de kandidaat!

Secured Staffing Screening

Door toepassing van onze Secured Staffing Screening neemt uw afbreukrisico af, omdat er (veel) meer bekend is over de achtergronden van de kandidaat.


Indien u kiest voor de Extended Screening of Maximum Secured Screening gebruiken wij speciale onderzoeksmethoden die een zeer grote betrouwbaarheid kennen en toetsen wij met deze hulpmiddelen de integriteit en betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat.


Bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers die gaan werken met kwetsbare personen of met contant geld of hoge waarden, is pre-employment screening erg belangrijk. Met pre-employment screening voorkomt u problemen met uw medewerkers.

Basic Screening

De kandidaat vult onze uitgebreide vragenlijst in. 

 • We controleren de identiteit en de woonadresgegevens en BSN nummer
 • Wij vragen referenties op bij maximaal 3 vroegere werkgevers van de kandidaat tot 5 jaar geleden.
 • Wij verifiëren de echtheid van het meest relevante diploma.


Extended Screening

 

De kandidaat vult onze uitgebreide vragenlijst in.

 • We controleren de identiteit en de woonadresgegevens en BSN nummer
 • Wij interviewen telefonisch referenten, en gaan 5 jaar terug in de tijd.
 • Wij verifiëren de echtheid van relevante opgegeven diploma’s.
 • Wij nemen de kandidaat een integriteittest af
 • Wij interviewen de kandidaat op basis van ons eigen onderzoek, het eventueel beschikbare functieprofiel  en de door de opdrachtgever aangeleverde aandachtspunten en op basis van de uitkomsten van de integriteittest.


Maximum Secured Screening

 

De kandidaat vult onze uitgebreide vragenlijst in.

 • We controleren de identiteit en de woonadresgegevens en BSN nummer
 • Wij interviewen zo veel mogelijk relevante referenten. In principe gaan we zeker 5 jaar terug in de tijd.
 • Kamer van Koophandel controle
 • Wij verifiëren de echtheid van relevante opgegeven diploma’s voorzover gewenst.
 • Wij nemen de kandidaat een integriteit- en persoonlijkheidstest af


Wij interviewen de kandidaat op basis van ons eigen onderzoek, het eventueel beschikbare functieprofiel, de door de opdrachtgever aangeleverde aandachtspunten, en op basis van de uitkomsten van de integriteit en persoonlijkheidstest.


De Maximum Secured Screening kan op klantverzoek uitgebreid worden met o.a. huisbezoek en BKR informatie (onder voorwaarden).

NIMO
Justitie
keurmerk