Schadeclaim wel of niet terecht?

Het onterecht indienen van schadeclaims komt regelmatig voor. Dit geldt ook voor de declaratie van een veel te hoog bedrag van de schadeclaim. Vaak heeft een valse schadeclaim grote financiële gevolgen. Daarom verzorgen wij onderzoek en analyses van schadeclaims, veelal in opdracht van verzekeraars of advocaten.

Vaststellen schade

Het onderzoeken van een schadeclaim gebeurt onder andere aan de hand van het observeren van personen, het doen van buurtonderzoek en feitenonderzoek. De toedracht wordt onderzocht en de waarde van de schade wordt bepaald. Het onderzoek naar schadeclaims is er niet direct op gericht om een dader aan te houden, maar om de geleden schade vast te stellen.

Schadeclaim aanvechten

De bevindingen die volgen uit het onderzoek naar de schadeclaim worden vastgelegd in een rapportage, eventueel onderbouwd met beeld- en of geluidsmateriaal. Het rapport over de schadeclaim kan gebruikt worden als bewijslast bij het aanvechten van een schadeclaim.

NIMO
Justitie
keurmerk