Wat doet uw buitendienstmedewerker onderweg?

Niet elke buitendienstmedewerker, accountmanager of buitendienst medewerker kan even goed omgaan met de vrijheid die een dergelijke functie met zich meebrengt. Als de urenverantwoording en of het declaratiegedrag van uw buitendienstmedewerker niet in verhouding staan tot de behaalde resultaten, is er sprake van een zeer onwenselijke situatie. Dit heeft immers gevolgen voor de continuïteit of winstgevendheid van uw bedrijf.

Activiteiten buitendienstmedewerker in kaart gebracht

Bij controle van de buitendienstmedewerker maken onze bedrijfsrechercheurs gebruik van observatietechnieken en worden er indien nodig geavanceerde elektronische hulpmiddelen gebruikt. De activiteiten van de buitendienstmedewerker, het aantal afgelegde bezoeken en de productieve uren worden in kaart gebracht.

Absolute discretie

Een dergelijk bedrijfsrecherche onderzoek vindt plaats in absolute discretie, zonder dat uw buitendienstmedewerker hier iets van merkt. De bevindingen van de controle van de buitendienstmedewerker worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage, inclusief datum- en tijdsregistratie en registratie van geografische gegevens, indien nodig voorzien van beeld- en of geluidsmateriaal.

NIMO
Justitie
keurmerk