Staat u in uw recht met een concurrentiebeding of relatiebeding?

Het niet nakomen van een concurrentiebeding of relatiebeding zorgt meer dan eens voor problemen.

Maar wat moet u doen als een medewerker een baan aanneemt bij uw concurrent? En hoe kunt u bij de rechtbank bewijzen dat uw medewerker het concurrentiebeding of relatiebeding schendt?

Concurrerende werkzaamheden

Bij een onderzoek naar schending van een concurrentiebeding of relatiebeding wordt allereerst gekeken naar het arbeidscontract om te zien of een concurrentiebeding of relatiebeding is vastgelegd. Zo niet dan kan de CAO een uitkomst bieden. De juridische haalbaarheid van het beding wordt getoetst en vervolgens moeten de feitelijke concurrerende werkzaamheden worden aangetoond. Om de schending van het concurrentiebeding of relatiebeding te bewijzen, maken wij gebruik van verschillende disciplines zoals observatie en persoonsgericht onderzoek.

Bewijzen onderzoek

Het onderzoek naar het concurrentiebeding of relatiebeding wordt verwerkt in een uitgebreide rapportage. Deze rapportage van het concurrentiebeding of relatiebeding kunt u inzetten in onderhandelingen met de betrokken medewerker of inbrengen in een kort gedingprocedure. Als er nieuwe afspraken met de betrokkene zijn gemaakt -veelal bij de rechter- dan kunnen onze bedrijfsrechercheurs controleren of de afspraken worden nagekomen.

NIMO
Justitie
keurmerk