Bedrijfsrecherche

U heeft het vermoeden dat er binnen uw bedrijf misstanden bestaan? Dan biedt bedrijfsrecherche onderzoek een oplossing. Of het gaat om het preventief screenen van nieuwe medewerkers of onderzoeken naar diefstal en fraude, schending van het concurrentiebeding of onrechtmatig ziekteverzuim. Onze rechercheurs werken snel en discreet en vanwege de effectieve aanpak kunt u op korte termijn resultaat verwachten. Een groot voordeel is dat u tijdens het bedrijfsrecherche onderzoek de regie zelf deels in handen houdt. U bepaalt mede hoe een zaak wordt afgehandeld.

Onderzoek en rapportage

NIMO Security maakt bij bedrijfsrecherche onderzoeken gebruik van diverse disciplines zoals feitenonderzoek, buurtonderzoek, observatie, verborgen camera (waarbij rekening wordt gehouden met juridische beperkingen), interviewtechnieken, et cetera. Tijdens het bedrijfsrecherche onderzoek wordt er een schriftelijke rapportage gemaakt van de bevindingen. Deze rapportage kan eventueel worden ondersteund met beschikbaar beeld- en geluidsmateriaal. Met de rapportage kunt u -indien nodig- vervolgstappen ondernemen.

Bedrijfsrecherche onderzoeken

NIMO Security kan de volgende bedrijfsrecherche onderzoeken voor u uitvoeren:·        

  • Pre-employment screening·        
  • Onderzoek ziekteverzuim·        
  • Controle buitendienstmedewerker·        
  • Concurrentie- en relatiebeding·        
  • Diefstal en fraude·        
  • Onderzoek namaakproducten·        
  • Onderzoek schadeclaim·        
  • Opsporen vermiste personen
NIMO
Justitie
keurmerk